lördag 21 april 2012

Mats Källblad

Serietecknare och motorcyklist. Han serier rekommenderas. De har oftast motoranknytning. http://arbetaren.se/artiklar/kill-killar-och-klassresor/ Hans bloggar http://langvagtillbaka.blogspot.se/ http://matskallblad.blogspot.se/